Настройки на канал интуиции, ясновидения и яснознания.